Board Members

Office bearer (2018~2020)

President Dr. Heri Suroto (Indonesia)
1st Vice President Suzina Sheikh A Hamid (Malaysia)
2nd Vice President Dr. Jinyoung Jeong (Korea)
Secretary General Cynthia D’Lima (India)
Ass. Secretary General Rizki Rahmadian (Indonesia)
Treasurer AzuraMansor (Malaysia)
Website Dr. Jinyoung Jeong (Korea)
Auditors Yudo Hachiya (Japan)
Hasim Mohamad (Malaysia)

Board Members

Australia Sharon Bryce
India Astrid Lobo Gajiwala, Cynthia D’Lima, Shaila Kothiwale
Indonesia Nazly Hilmy, Ferdiansyah, Menker Manjas, Heri Suroto, Rizki Rahmadian.
Japan Ken Urabe, Noboru Motomura, Yudo Hachiya, Gen Inoue
Korea Yong-Koo Kang, Yang Guk Chung, Jinyoung Jeong, Chang Joon Yim
Malaysia Hasim Mohamad, Norimah Yusof, Suzina Sheikh Ab. Hamid, Azura Mansor
Singapore Aziz Nather, Ajay Nambiar
Philippines Edward Wang, Quintos, May
China Xiaohui Niu, Yaping Zhao, Ma Shaoying, Li Youchen, Zhang Yumin
Taiwan Jen Her Lu, Wei-Chum Chen
Thailand Sranetra Waitachal, Somyos Khunachak, Rapin Phimolsarnti
Sri Lanka M.H.S. Cassim, W.O. Hemaka De Mel

Research sub-committee

Chair Yang Guk Chung (Korea)
Members Dr. Noboru Motomura (Japan)
Dr. Norimah Yusof (Malaysia)
Dr. Rizki Ramahdian (Indonesia)
Dr. XiaohuiNiu (China)
Dr. ShailaKothiwale (India)
Suzina Sheikh Ab Hamid (Malaysia)
Heri Suroto (Indonesia)

Standards sub-committee

Chair Jinyoung Jeong (Korea)
Members Yong-Koo Kang (Korea)
Aziz Nather (Singapore)
Heri Suroto (Indonesia)
Azura Mansor (Malysia)
Suzina Sheikh Ab Hamid (Malysia)
Cynthia D’Lima (India)